Formtechnik

Proces produkcyjny

1. Analiza potrzeb

Po otrzymaniu od klienta zapytania przeprowadzana jest analiza jego potrzeb i możliwości realizacji w warunkach Banninger Formtechnik. Analizowany jest detal pod względem tolerancji wykonania ,stanu powierzchni, krotności narzędzia.Określane są wstępne gabaryty oraz rodzaj zastosowanych materiałów. Wykonuje się odręczny szkic narzędzia.

2. Przedstawienie oferty

Po analizie  zapytania i potrzeb klienta opracowywana jest oferta, w której najważniejszymi punktami jest:

1. Przedmiot oferty
2. Warunki wykonania i odbioru.
3. Terminy  wykonania i odbioru
4. Warunki dostawy
5. Ceny
6. Warunki płatności

3. Zamówienie i przygotowanie projektu


Po otrzymaniu zamówienia przygotowywany jest projekt wyrobu . Wykonywany jest rysunek zestawieniowy narzędzia,który wysyłany jest do klienta drogą meilową.

 

 

4. Walidacja

Klient po otrzymaniu dokumentacji zatwierdza ją lub proponuje wprowadzenie zmian.  

5. Dopracowanie wymagań

Proponowane przez Klienta zamiany są analizowane przez Biuro Konstrukcyjne i nanoszone na dokumentację. Zostaje opracowana dokumentacja wykonawcza. Wprowadzone przez Klienta korekty mogą spowodować zmianę wcześniej sporządzonej oferty i przeprowadzane są dodatkowe negocjacje.

 

 

6. Realizacja

Forma po wytworzeniu zostaje wypróbowana w naszej siedzibie lub u klienta. Po próbach detal zostaje pomierzony i oceniony przez klienta Jeżeli są uwagi to następuje korekta wymiarów ,ponowne próby.
Po
wykonaniu ostatecznych prób spisywany jest protokół odbioru, następuje wystawienie faktury.