Formtechnik

Polityka jakości

"Satysfakcja klientów to nasz sukces

Bänninger - Formtechnik Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem oferującym klientom 
znormalizowane elementy wyposażenia 

oraz usługi w zakresie projektowania
i wykonawstwa form wtryskowych, tłoczników, przemysłowych urządzeń montażowych i obróbki skrawaniem na nowoczesnych urządzeniach CNC.

Firma nasza jest ukierunkowana na spełnienie oczekiwań naszych Klientów, poprzez ciągły wzrost poziomu jakości wyrobów i świadczonych usług.

Zamierzenie to realizujemy poprzez:

  • Identyfikację potrzeb i wymagań zleceniodawców;
  • Rzetelną i fachową pomoc przy doborze rozwiązań technicznych;
  • Profesjonalne i terminowe wykonywanie podjętych zobowiązań;
  • Zacieśnianie współpracy z naszymi partnerami i pozyskiwanie nowych Klientów;

 

Dbałość o dobry wizerunek Spółki oraz jej promocję na rynku;

  • Udoskonalanie istniejących oraz wdrażanie najnowszych technologii;
  • Podnoszenie kwalifikacji i zaangażowania osób zatrudnionych na wszystkich stanowiskach;
  • Wprowadzenie, utrzymanie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzenia Jakością zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001 : 2015.
  • Najważniejszym atutem naszej firmy są wysokie kwalifikacje personelui świadomość, że wpływ na jakość ma każdy etap realizacji wyrobu.

 

Utrzymując i ciągle doskonaląc system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015, potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez Bänninger - Formtechnik Sp. z o.o. działań w celu lepszego zaspokojenia potrzeb klienta.

 

Zarząd Spółki Bänninger-Formtechnik zapewnia, że zasady Polityki Jakości są wdrożone, zrozumiałe i stosowane przez wszystkich pracowników oraz deklaruje zapewnienie zasobów i zaangażowanie w sprawy jakości.